Курс «Бухгалтерський облік для керівника підприємства»

1. План рахунків бухгалтерського обліку
2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві, облікова політика
3. Створення підприємства (документація, статутний код, коди організації, реєстрація підприємства, ліцензійна діяльність підприємства)
4. Облік грошових коштів
5. Облік необоротних активів та запасів підприємства
6. Дебіторська та кредиторська заборгованість
7. Кадровий облік та нарахування зарплати, та оподаткування (аванс, відпускні, лікарняні, зарплата, надбавки, декретні та виплата працівникові при звільненні та інше)
8. Системи оподаткування підприємства та податки (Податок на прибуток, єдиний податок, ПДВ, акциз та інші)
9. Перевірки підприємства та штрафні санкції
10. Звітність підприємства