Курс «Бухгалтерський облік в готельному бізнесі»

1. Основні поняття про готельну діяльність
2. Облік надання послуг в готельному бізнесі
3. Облік грошових коштів (безготівкових та готівкових операцій)
4. Особливості обліку запасів, МШП, оборотних активів в готельному бізнесі
5. Особливості ведення бухгалтерського обліку в готельному бізнесі
6. Визначення доходів і витрат