Курс «Бухгалтерський облік в ОСББ»

1. Підбір тауправління персоналом ОСББ
2. Облік грошових коштів
3. Облік активів ОСББ (основні засоби, запаси та інше)
4. Договори з виконавцями послуг та додатки до них (договірні ціни, акти виконаних робіт та інше)
5. Фінансове планування, облік доходів та витрат ОСББ