Курс «Фінансовий облік»

1. Основи фінансового обліку
2. Облік грошових коштів (готівкових та безготівкових операцій)
3. Облік фінансових інвестицій
4. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості
5. Облік заробітної плати
6. Облік необоротних активів
7. Облік запасів підприємства
8. Витрати виробництва та готової продукції
9. Облік власного капіталу
10. Облік витрат, доходів та фінансового