Курс «Комплекс «Теорія та практика бухгалтерського та податкового обліку з практичним виконанням в програмі 1С: Підприємство 7.7 (або 8.2, 8.3) та програмою M.E.Doc»

Складається з 2 модулів.

І модуль – теорія бухгалтерського обліку

1. Основні поняття бухгалтерського обліку (сутність, принципи, хто веде, та його організація).
2. План рахунків (структура, типи рахунків, подвійний запис)
3. Облік грошових коштів на підприємстві (безготівкові розрахунки та готівкові розрахунки, як відкрити банківський рахунок їх види, ліміт каси, РРО, документація що робити якщо в касі фальшиві гроші та інше)
4. Кредитування підприємств
5. Облік операцій з підзвітними особами (відрядження по Україні та закордон, купівля запасів для господарських цілей підприємства, документація, та інше)
6. Необоротні активи підприємства (основні засоби, малоцінка, нематеріальні активи від їх купівлі до списання, нарахування амортизації)
7. Облік запасів (матеріали, товари, МШП)
8. Торгівля, виробництво
9. Облік власного капіталу
10. Розрахунки з покупцями, постачальниками та іншими кредиторами (Поточна, довгострокова, резерв сумнівних боргів)
11. Облік ПДВ (реєстрація, ставки, база оподаткування, податковий кредит, податкове зобов’язання, податкова накладна та інше)
12. Зарплата (форми та системи оплати праці, нарахування зарплати, виплата авансу та заробітної плати, утримання та нарахування податків по зарплаті, відпускні, лікарняні, компенсація при звільненні та інше)
13. Облік доходів та витрат підприємства, визначення фінансового результату
14. Системи оподаткування підприємства
15. Звітність підприємства по ПДВ, зарплаті та інше
16. Фінансова звітність підприємства
17. Акциз
18. ЗЕД на підприємстві

ІІ модуль – Практична частина в програмних комплексах

1. Ознайомлення з програмним комплексом
2. Введення даних про організацію в програмний комплекс (ведення залишків, реєстрація підприємства, номенклатури, контрагентів)
3. Покупка запасів на склад та їх реалізація
4. Складські операції
5. Облік операцій з постачальниками та підрядниками, взаєморозрахунки з контрагентами (акти звірки).
6. Ціноутворення
7. Облік грошових коштів (банк, каса, підзвітні кошти)
8. Облік ПДВ
9. Облік доходів та витрат на підприємстві
10. Кадри та розрахунок зарплати
11. Облік необоротних активів та МШП
12. Операції по закриттю місяця
13. Облік виробництва та виробництво з давальницької сировини
14. Облік іноземної валюти
15. Облік роздрібної торгівлі
16. Звітність підприємства (фінансова звітність, по ПДВ, звітність по з/п та інша)