Курс «Управлінський облік»

1. Сутність і організація управлінського обліку (етапи розвитку, перспективи розвитку, організаційні аспекти)
2. Управлінський облік торгівельного підприємства
3. Управлінський облік виробничого підприємства
4. Витрати та їх класифікації в управлінському обліку
5. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості
6. Процеси прийняття управлінських рішень