MS Word

Це текстовий редактор за допомогою якого можна створювати та форматування будь-який текст, список або таблицю.

План проведення курсу:
1. Ознайомлення з програмним комплексом (інтерфейс програми)
2. Створення та збереження документа. Робота з існуючими документами. Виставлення параметрів сторінки
3. Набір тексту та його форматування
4. Копіювання, вирізування, вставка тексту, його заміна та виставка спеціальних символів
5. Робота зі списками (прості списки та багаторівневий списки)
6. Колонки, колонтитули та інше
7. Вид документа
8. Друк документа
9. Створення таблиці та робота з ними
10. Заключне заняття

Обсяг курсу залежить від потреб слухача та навиків роботи в програмному комплексі.