Теоретичне вивчення кошторисної справи з практичним відпрацюванням в програмному комплексі АВК-5

Тематика курсу:
1. Загальні терміни та поняття будівництва (учасники, елементи, способи та етапи будівництва)
2. Види будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, та інші)
3. Кошторисно-нормативна база України
4. Вихідна документація для складання кошторисів (робочі проекти, дефектні акти)
5. Склад кошторисної вартості (прямі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, прибуток та інше)
6. Система коефіцієнтів в будівництві
7. Перевезення, механізми, будівлі та тимчасові споруди
8. Матеріали будівлі
9. Рівень заробітної плати в кошторисах
10. Первинна документація та інше
11. Ознайомлення з програмою АВК
12. Практичні роботи

Тематику кошторисів для практикуму обирає слухач самостійно (в залежності від сфери будівництва).

В практикум входить:
Набір кошторисів.
Підготовка додатків до договірної ціни та інші документи для замовника .
Створення актів виконаних робіт.
Перевірка кошторисів.
Вся додаткова література слухачам надається додатково.