Курс «Ораторське мистецтво»

Мета курсу – сприяти розвитку комунікативних якостей успішного спікера, а саме: вміння говорити переконливо, виразно, грамотно, зацікавити аудиторію та утримувати її увагу.

Мета курсу передбачає розв’язання таких завдань:
– сформувати рівень знань, умінь та навичок для підготовки та здійснення публічних виступів перед аудиторією;
– виробити навички дотримання мовних норм, етикетних правил та послуговуватися ними під час спілкування з колегами, клієнтами;
– розвивати загальну культуру ділового спілкування, використовуючи вербальні та невербальні засоби комунікації.

Тематика курсу:
1. Ораторське мистецтво як органічна якість професіоналізму ділової людини.
2. Внутрішній стан спікера та його взаємодія з аудиторією.
3. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Постановка голосу та мова тіла.
4. Імідж оратора або як впливати на співрозмовника та справляти потрібне враження.
5. Публічний виступ у діловому спілкуванні: структура виступу і візуалізація.
6. Дискусія в діловому спілкуванні.
7. Самопрезентація або як навчитися записувати відео-резюме.
8. Підсумкове заняття.

Курс допоможе слухачу:
– ефективно користуватися мовними, стилістичними та етичними нормами усної форми ділового мовлення у межах професійної діяльності;
– обирати й застосовувати різні комунікативні стратегії для досягнення позитивного результату;
– вести розгорнутий монолог з фахової проблематики; вести ефективну, конструктивну бесіду на професійну тему;
– враховувати особливості аудиторії під час підготовки до виступу, встановлювати й підтримувати контакт з аудиторією, активізувати увагу слухачів;
– дотримуватися послідовності основних етапів підготовки до виступу;
– дотримуватися культури мовлення, застосовувати виражальні засоби риторики, виробляти мовленнєвий артистизм та енергетику мовлення;
– застосовувати невербальні засоби спілкування; дбати про зовнішню культуру та володіти етикою оратора.
Курс розроблений таким чином, що складається з 50% практичних завдань. У загальному курс триває 20 академічних годин (10 занять по 1,5 год). Інтенсивність проведення занять – 2-3 заняття на тиждень.

Курс розрахований на слухачів, яким часто доводиться спілкуватися з колегами, клієнтами, людьми різних професій та виступати перед досить великою аудиторією (лектори, бізнесмени, підприємці, керівники, юристи, адвокати, менеджери).

Категорія слухачів: молодь, студенти, дорослі.
Заняття: групові, індивідуальні, онлайн.