Мини-курс «Основні засоби на підприємстві»

В даному міні-курсі відпрацювання практичної частини проводиться на основі програм 1С: Підприємство 8.2, 8.3 (7.7)

1. Основні види необоротних активів на підприємстві – основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні малоцінні активи
2. Класифікація основних засобів, та групи згідно ПКУ
3. Види вартості основних засобів
4. Методи нарахування амортизації основних засобів
5. Документальне відображення операції по основних засобах
6. Відображення в обліку їх ремонт та поліпшення (модернізація)
7. Оренда основних засобів (оперативна та фінансова оренда)