Мини-курс «Складські операції»

В даному міні-курсі відпрацювання практичної частини проводиться на основі програм 1С: Підприємство 8.2, 8.3 (7.7)

1. Основні види запасів, методи визначення собівартості при їх вибутті (по середній, ФІФО)
2. Закупка запасів
3. Продаж запасів (заявки, резервування, відвантаження)
4. Комплектація та розкомплектація запасів
5. Інвентаризація запасів (комісія, документальне оформлення, результати інвентаризації)