BAS Малий бізнес для України

BAS Бізнес

1. Старт системи.
Основні налаштування в системі. Заповнення основних довідників.

1.1 Старт системи.
Заповнення довідників. Довідники номенклатури.

2. Клієнтська бази.
Робота з довідниками контрагентів. Внесення даних.

3. Закупівлі та складський облік запасів.
Купівля товарів, запасів та матеріалів.

3.1 Закупівлі та складський облік запасів.
Купівля послуг (внесення актів виконаних робіт)

3.2 Закупівлі та складський облік запасів.
Складські операції (Переміщення, Списання та Інвентаризація, Комплектація)

4. Продажі.
Продаж товарів.

4.1 Продажі.
Надання послуг.

5. Виробництво.
Заповнення довідників. Випуск готової продукції.

6. Фінанси.
Облік безготівкових розрахунків.

6.1 Фінанси.
Облік готівкових розрахунків.

7. Персонал.
Довідники. Прийом працівників на роботу.

7.1 Персонал.
Нарахування зарплати та авансу.

7. 2 Персонал.
Оплата податків. Контроль звітності. Відпустки.

8. Керування витратами.
Керування витратами. Облік формування вартості товару.

8.1 Керування витратами.
Керування витратами. Облік формування вартості товару

9. Звітність.
Формування та контроль звітності.

10. Підсумкове заняття. Залік.