Інші конфігурації

Для ознайомлення з програмним комплексом та виконання робіт використовуються наступні конфігурації:

  • Роздрібна торгівля – використовується для автоматизації ведення бухгалтерського обліку в магазинах роздрібної торгівлі.
  • Управління будівельною організацією – використовується для автоматичного ведення обліку будівельних організацій.
  • Управління невеликою фірмою для України – є комплексним рішенням, що охоплює основні завдання керування й обліку на невеликому підприємстві, і дозволяє організувати єдину інформаційну систему для керування різними аспектами його діяльності: продажами, включаючи роздрібні продажі, закупівлями, сервісом, виробництвом, коштами, зарплатою й персоналом, фінансами, включаючи майно. Система призначена для ведення тільки управлінського обліку.
  • Управління виробничим підприємством – є комплексним рішенням для обліку та керування на виробничому підприємстві.
  • Документооборот для України – призначено для автоматизації діловодства і документообігу комерційних підприємств. У програмі вирішуються задачі обліку документів, автоматизації взаємодії працівників, контролю виконавчої дисципліни та аналізу стану справ.
  • Аптека для України – для ведення обліку торгівлі в аптечних пунктах; продаж-купівля товару та його виготовлення.
  • Магазин одягу та взуття – для ведення операцій роздрібної торгівлі в магазині.