Програма курсу ВАS Бухгалтерія для України

BAS Бухгалтерія

Курс ВАS Бухгалтерія: принципи функціонування системи: конфігурування та ведення обліку. Авторизація доступу.

Розділ 1. ТЕХНІЧНІ НАЛАШТУВАННЯ.
Технічні прийоми роботи з програмою: меню, піктограми та кнопки, “гарячі” клавіші.
Основні поняття програми.
Константи, регістри відомостей, довідники: формування, редагування та видалення об’єктів.
Введення вхідних залишків за синтетичними та аналітичними рахунками. Перевірте правильність введення залишків. Вступний баланс.

Розділ 2. СПОСОБИ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ.
Ручне введення бухгалтерських операцій.
Порядок заповнення реквізитів ручної операції.
Формування бухгалтерських проводок.
документи.
порядок заповнення первинного документа.
Формування проводок під час документального введення інформації.

Розділ 3. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ.
Придбання основних засобів.
Надходження основних засобів як внесок у статутний капітал.
Нарахування зносу основних засобів.
Вибуття основних засобів. Відображення в обліку надходження, зносу та вибуття нематеріальних активів.

Розділ 4. ОБЛІК ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ І РОЗРАХУНКІВ.
Облік касових операцій.
Створення прибуткових та видаткових касових ордерів.
Формування касової книжки.
Складання авансових звітів.
Облік розрахунків через банк.
Виписка платіжного доручення.
Формування виписки банку за поточним рахунком.

Розділ 5. ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І МШП.
Відображення надходження матеріалів, товарів та МШП за передоплатою, з наступною оплатою та за готівку.
Придбання ТМЦ підзвітною особою.
Списання запасів.
Введення в експлуатацію МШП.
Відпустка матеріалів у виробництво.
Реєстрація одержаних податкових накладних.

Розділ 6. ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.
Нарахування заробітної плати за І та ІІ половину місяця.
Розрахунок утримань із заробітної плати та нарахування на ФОП.
Формування розрахункової та розрахунково-платіжної відомостей, розрахункових листків.
Оформлення видачі заробітної плати з каси та на картки працівникам.

Розділ 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ І ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.
Формування калькуляцій собівартості продукції.

Розділ 8. ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ТОВАРІВ.
Виписка рахунку.
Формування витратних накладних.
Оформлення знижок.
Створення податкових накладних та вивантаження у XML.

Розділ 9. ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДУ ТА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ. ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТНИХ ЗВІТІВ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
Оборотна відомість за аналітичним та синтетичним рахунком.
Картка рахунку.
Оборотно-сальдова відомість із синтетичних рахунків.
Формування балансу.
Звіт про фінансові результати.
Декларація з ПДВ.
Звіт щодо ЄСВ.
Декларація про прибуток.
Інші форми звітності.

Програма курсу розрахована на 24-30 занять індивідуально, або в міні групах.